OUR GATE 2002 RANKERS

A M Aditya Kumar
EC AIR 2

R Balachander
EC AIR 5

VPS Narayana
EC AIR 37

NAMEPercentile
M. Nagaraju99.75
M.v Ram Kumar99.68
N. Sarath Babu99.51
Polu Kiran99.45
M. RaviKanth Reddy99.33
N. Kasi Viswanath99.22
P. Laxmi Narayana99.16
S. Raja Narendar99.11
Ch. Umesh99.01

G Vamsi Krishna
EEE AIR 12

B Murali Mohan
EEE AIR 25

T Mamata
EEE AIR 55

P Veera Brahmam
EEE AIR 56

NAMEPercentile
Nv. Subba Reddy99.20
G. Kamalakar99.18
V. Pradeep Kumar99.16

D Naresh Varma
ME AIR 24

CHV Sharath Babu
ME AIR 42

Adi Maheshwar Rao
ME AIR 44

NAMEPercentile
T. Srinivas Pardu99.54
Abdul Raheem99.49
M. Sai Satish Kumar99.34
N.v Samba Murthy99.08

N V Satish
CE AIR 5

RANKNAMEPercentile
19thRankerR Sridhar99.74
KV Rattaiah99.48
C Srinivasulu99.31
C kishor Kumar99.13
CH Veera Sivaji99.13
B Manohar99.05
D Govardan99.01

T Lavanya sita
CS AIR 2

A Mytri
CS AIR 20

G Vijendar Reddy
CS AIR 22

G Jantanth
CS AIR 24

NAMEPercentile
Muthyala Mohan99.68
P. Prasad99.64
T. Shyam Sunder99.43
K. Chaitanya99.38
T.L.N.V.S Sireesha99.20
Raghavendra Koti99.20
Y. Dhanunjaya Naidu99.17

B Srinivasa Reddy
IN AIR 77

NAMEPercentile
A. Sudheer Babu95.28
N. Shiva Prasad94.63
Shiva kumar94.46